amədü rəft


amədü rəft
f. gediş-gəliş, gəlib-getmə, əlaqə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.